aecop, aecop catalunya, conferencies, events

Resum: “Les claus del Coaching no directiu en les organitzacions”

Dimarts passat, 20 de setembre, va tenir lloc la conferència que va organitzar AECOP Catalunya al costat de la UIC de Barcelona, ​​sobre “Les claus del Coaching no directiu en les organitzacions” amb el ponent Leonardo Ravier. Leornardo també va fer la presentació del seu nou llibre “Coaching no directiu. Metodologia i pràctica “.

Va ser una conferència on el ponent va demostrar un gran coneixement, experiència i passió pel coaching. Va remarcar la importància de creure en el nostre coachee, com una persona que està plena de coneixement tàcit i experiència, per no interferir en les preguntes que realitzarem durant el procés de coaching.

las-claves-del-coaching-no-directivo-en-las-organizaciones
Ens diferencia el coaching “directiu” i el “no directiu”. El “directiu” es defineix com aquell que entén que el coach pot i ha d’intervenir, total o parcialment, transferint coneixement o experiència als seus clients. És directiu en el sentit que, total o parcialment, dirigeix ​​conscientment el contingut de les reflexions i / o accions que el client treballa durant les sessions i processos de coaching. El “no directiu” és aquell mètode de coaching purament maièutic, que procura no fer conscientment cap tipus intervenció o transferència de coneixements o experiències als seus clients. És a dir, aquell coach que procura no dirigir el contingut de les reflexions, ni accions, dels seus clients.

És cert que el coaching és essencialment no-directiu (i semblés haver força unanimitat en aquest sentit), però es pot observar gran part del coaching que s’ensenya i practica, paradoxalment, no compleix amb aquest principi metodològic essencial. És per això que, si bé parlar de coaching no directiu és una redundància, resulta necessària aquesta articulació precisament perquè molt del que es diu i fa en coaching contradiu la seva pròpia essència.

Ens vam quedar amb les reflexions tan interessants i importants que ens ha deixat aquesta conferència de Leonardo Ravier en la nostra disciplina i per la qual AECOP treballa cada dia en tenir aquesta professionalitat dels nostres coaches executius.

Deixa un comentari