aecop, aecop catalunya, artícles, noticies

Projecte Solidària Intermon Oxfam

El passat mes de febrer s’ha signat l’acord de col·laboració amb Intermon Oxfam en el marc del programa Solidària de AECOP .
En el marc d’aquest conveni, els coaches certificats per AECOP ( CP o CS ) que es postulin per a això i siguin seleccionats per Oxfam Intermon, realitzaran processos de coaching amb professionals de l’entitat de manera altruista, sent considerades les hores invertides en aquests processos com a hores vàlides a efectes d’acreditació.
a El 1r any, es començarà amb un nombre limitat de processos, que pot ser incrementat progressivament en propers exercicis. Per la seva banda, Oxfam Intermon contribuirà a la difusió de AECOP com a associació professional del coaching en l’àmbit de les organitzacions.
Aquells coaches certificats per AECOP (CP o CS) que estiguin interessats, d’adreçar un mail a info@aecop-catalunya.com.
Estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que pugui sorgir.
La junta directiva de AECOP Catalunya.

Deixa un comentari