aecop, aecop catalunya, events, jornades

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE AECOP – Catalunya

Es convoca a tots els socis actius de AECOP Catalunya a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc el proper dia 11 desembre 2014 a les 18:45, en primera convocatòria ia les 19:00h en segona convocatòria. Aquest acte es celebrarà al c / Aragó, nº 204, sala 64 (instal·lacions d’EADA), amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Benvinguda del President

2. Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior Assemblea General

3. Presentació i aprovació de comptes de l’exercici de 2013

4. Presentació de la Memòria d’Activitats de Aecop-Catalunya

5. Presentació i aprovació de pressupostos de 2014 i 2015

6. Canvis a la Junta Directiva

6.1. Baixes voluntàries de membres de la Junta Directiva

6.2. Incorporació de nous membres de la Junta Directiva

7. Presentació futures activitats 2015 de Aecop Catalunya

8. Precs i preguntes

Gustavo Piera Trius

President AECOP-Catalunya

Barcelona, 18 novembre 2014

Els comentaris estan tancats