aecop, artícles, coaching

com mesurem l’efectivitat del coaching?

Un complet i interessant debat en el 5è Celler del Coaching de AECOP CATALUNYA

La gran taula rectangular del Lounge Bar Barkeno de Barcelona, ja per a molts familiar i entranyable, ha estat de nou, el 25 de maig, el punt de trobada i projecció en el qual coaches i altres professionals oberts a ell, ens hem donat cita en el 5è Celler del Coaching organitzat per AECOP CATALUNYA.

El tema, ha estat conduït per Juan Carlos Jiménez Remeis, Coach Senior AECOP i Psicòleg Organitzacional, que, per posar el focus en els moments en què el coach ha de plantejar-se el què fer i com fer-ho per detectar si el procés de coaching respon a les necessitats que el motiven, ha plantejat tres eixos centrals de treball: l’abans, el durant i el després del procés

El celler s’ha caracteritzat per molta participació, i aportacions de calat, com a resultat de combinar la potència de la mirada dels menys experts amb el saber fer i la riquesa de “secrets de l’ofici” dels que ja fa anys en el coaching executiu.

El debat ha donat de si per examinar alguns dels aspectes que assenyalem a continuació:

  • Preveure abans d’iniciar el procés, com anem a mesurar la seva efectivitat.
  • Determinar el que pot i no pot esperar del procés cadascun dels agents (el coachee i la seva organització) per ajustar les expectatives i determinar clarament els papers de cadascú i resultats a mesurar si s’escau.
  • Conèixer prèviament indicadors de diagnòstic organitzacional (en programes corporatius de coaching) si n’hi ha, i particularment els vinculats a l’impacte de les persones sobre el negoci, per poder establir comparacions després de la intervenció o fins i tot per orientar els paràmetres de cada procés individualitzat en concret.
  • Necessitat que el coach sigui capaç de aïllar-se dels sentiments i clima d’afectivitat que es generen en el procés amb el coachee, per prendre distància i analitzar amb objectivitat en cada moment si està o no ajudant, com a acompanyant, a que aquest recorri el camí que s’ha proposat.
  • Els treballs entre sessió i sessió, com a indicadors del nivell d’implicació per part del coachee i un element de contrast perquè el coach es qüestioni el nivell d’efectivitat que s’està aconseguint.
  • La pregunta directa, o la narració d’avenços per part del coachee, ajudant-lo a que identifiqui en quina evidències objectives es basa per percebre’ls, i l’oportunitat de l’aportació de testimonis externs.
  • El mesurament del l’impacte del procés transcorregut un temps un cop finalitzada la intervenció de coaching.

Els participants, van destacar obertament al final, l’excel lent clima d’obertura, generositat així com l’evidència de la sensibilitat per optimitzar la qualitat en l’exercici de la professional que es van posar de manifest una vegada més.

En acabar, Gustavo Piera, vicepresident de AECOP Catalunya, va agrair a tots la participació i va anunciar la prevista Jornada Mediterrània de Coaching, en la qual s’està treballant conjuntament amb altres associacions territorials de AECOP.

Comunicació AECOP Catalunya – Juny 2011

Deixa un comentari