conferencies, events

cicle de conferències EAE Business School i AECOP Catalunya

Tenen com a objectiu aquestes conferències la presentació i divulgació de temes relacionats amb la gestió de les persones en un sentit ampli i amb el procés de coaching en particular. Hi són convidats tots els Associats i poden ells alhora convidar a amics o companys de treball.

 • 25.10.10 “Emcee 2010: Radiografia del coaching executiu” per Julio Salinas i Jaume Bacas.

  Es van presentar els resultats de l’Enquesta de Mercat de Coaching Executiu a Espanya 2010 (EMCE’10), faciliten una visió objectiva i global de la situació present de l’exercici d’aquesta nova professió a Espanya, així com de les projeccions a curt termini i de les oportunitats de desenvolupament a llarg termini per als diferents actors d’aquest mercat.

 • 23.11.10 “El sentit i la follia del coaching executiu” per Joan Quintana i la situació actual del projecte AECOP Federació per Manuel Seijo.

  Joan Quintana, acreditat exponent del món del Coaching d’Alta Direcció, ha conduït un recorregut pels condicionants que intervenen en la pràctica dels processos de coaching executiu, condicionants tant referits a les actituds del coach com al client i al seu sistema organitzatiu.
  La tesi central del seu discurs ha estat nodrida de nombroses referències als principis ètics i l’excel • lència en la concepció del procés, que no sempre estan presents o que es veuen alterats per factors que el Coach pot i ha de controlar.

 • 2a Jornada de coaching i Psicologia a l’empresa.

  El 3.06.10, es va celebrar al Col.legi de Psicòlegs de Catalunya, aquesta jornada, en què AECOP Catalunya col.laborar amb el Col.legi de Psicòlegs tant en la consecució d’algun dels ponents, com en l’ompliment de l’enquesta sobre la situació del coaching a Catalunya.

Deixa un comentari