artícles

4rt celler del coaching

4rt celler del coaching

El coaching polític Aprofundim sobre els diferents col.lectius als quals pot anar dirigit el coaching. Vam veure el cas d’un partit de nova creació que, a través del coaching, va obtenir un resultat espectacular. consulta el calendari d’events consulta el calendari d’events

>>>>

3r celler del coaching

3r celler del coaching

La gestió de l’estrès en el procés del coaching executiu. Aprofundim en l’experiència dels coaches sobre el maneig de l’estrès en el procés del Coaching Executiu. consulta el calendari d’events consulta el calendari d’events

>>>>

2n celler del coaching

2n celler del coaching

Fets i sentiments en el coaching executiu Portem a terme exercicis experiencials i estudiem l’impacte que tenen les emocions en el procés de coaching. Traiem conclusions sobre la importància de les emocions en el coaching executiu. consulta el calendari d’events

>>>>

1r celler del coaching

1r celler del coaching

Eines per al coaching Examinem la panoràmica dels diversos instruments i suports metodològics que utilitzem en Coaching que i vam tenir l’oportunitat de canviar impressions sobre la seva aplicació consulta el calendari d’events

>>>>

com mesurem l’efectivitat del coaching?

com mesurem l’efectivitat del coaching?

Un complet i interessant debat en el 5è Celler del Coaching de AECOP CATALUNYA La gran taula rectangular del Lounge Bar Barkeno de Barcelona, ja per a molts familiar i entranyable, ha estat de nou, el 25 de maig, el punt de trobada i projecció en el qual coaches i altres professionals oberts a ell, ens hem donat cita en el 5è Celler del Coaching organitzat per AECOP CATALUNYA.

>>>>