misió i visió

Perquè es produeixi el canvi en una organització, tots els seus membres han de començar a pensar, sentir o fer alguna cosa d’una manera diferent. Jeanie Daniel Duck.

La nostra activitat principal és realitzar programes avançats perquè existeixin, cada vegada més, coaches compromesos en el desenvolupament d’executius i persones que els permeti viure millor, més satisfactòriament i reconeixent-se com a éssers capaços de trobar les possibilitats per habitar el planeta de manera sostenible i en convivència amb totes les formes de vida.

Som una associació sense ànim de lucre promovent a Espanya l’apassionant tasca dels coaches, oferint certificacions que els permeten fer encara millor el que ja fan bé.

També estem orientats a la formació de persones amb inquietud de “ser coaches”, sempre responsables del seu auto aprenentatge transformacional, que significa, treballar més enllà de les formes i amb un sentit que transcendeixi les seves creences limitants i el porti a la mirada de les múltiples possibilitats disponibles per viure millor.

El coaching com a eina de consultoria o lideratge, pot ser comprès, bàsicament, com un “art” que ofereix l’executiu d’avui, la possibilitat d’expandir el seu poder d’acció, la seva efectivitat i benestar professional i personal. També proporciona les distincions que permeten l’ampliació o modificació de les interpretacions amb les que estan treballant les persones i els equips i que produeixen inefectivitat o insatisfacció en determinats àmbits.