història

Aecop Catalunya

Neix com a Associació territorial l’any 2009, quan es decideix fer una Federació partint de l’Associació AECOP centralitzada a Madrid. Es van registrar els Estatuts i es van aprovar per la Generalitat.

Després de la proposta de Manuel Seijo President de AECOP perquè formés una JUNTA directiva que liderés l’expansió d’AECOP a Catalunya, vaig comptar amb el suport dels membres actuals que integren la Junta des del primer moment. El nostre objectiu com Associació que promou la utilització del “coaching” executiu com una eina de desenvolupament de les persones en les organitzacions, pretén la introducció de les “bones maneres” desenvolupades en el nostre codi ètic com la diferenciació en l’aplicació, per part dels nostres coaches certificats, dels processos de coaching tant individual com col.lectiu.

Pretenem aconseguir una Associació amb alt valor afegit per als nostres Associats, que d’altra banda puguin participar en accions de formació, supervisió i investigació i divulgació de coaching executiu en l’entramat empresarial de Catalunya.