informació útil sobre el coaching

En aquest apartat es pretenen recollir totes aquelles informacions referents al món del coaching que puguin aportar tant els nostres associats com aquelles persones que estiguin interessades en el desenvolupament del “coaching” i que serveixin de base per poder elaborar una biblioteca sobre el tema. Els apartats seran estadístiques, informes i honoraris.


Qualsevol informació que es vulgui fer arribar s’ha d’enviar al següent e-mail: veure email.

Recull tota aquella informació relacionada amb l’aplicació del coaching en forma d’enquestes.
Reuneix tota aquella informació nova relacionada amb el món del “coaching” des d’informes, llibres, escrits, etc.
Aquest apartat reflecteix de forma actualitzada la banda d’honoraris d’un procés de “coaching” en funció del nivell de certificació del coach, per descomptat és una informació orientativa.

  • Coach Associat: de 100 a 200 €
  • Coach Executiu: de 200 a 400 €
  • Coach Sènior: de 400 a 1000 €
Aquests honoraris corresponen a sessions de 2 hores de durada.