el coaching a Espanya

el coachig a Espanya és una professió incipient

El coaching a Espanya és una professió incipient, pràcticament neix en aquest segle. Per tant la seva regulació ha estat fruit dels treballs efectuats per les Associacions que han anat naixent al llarg d’aquests anys en els diferents territoris de la Península, destacant en aquests moments com les més importants:
ASESCO Associació Espanyola de Coaching creada l’any 2000 amb seu a Bilbao, ICF Espanya és la secció territorial d’International Coaching Federation i AECOP Associació Espanyola de Coaching i Organització per Processos que està associada a la EMCC Eropean Mentoring and Coaching Council. Les tres associacions agrupen professionals del món del coaching executiu, certificant en diferents nivells als coaches que superen el procés de certificació.

La situació avui en dia està emmarcada per la “crisi” com la resta de sectors, si bé en aquest la seva

En definitiva estem en un moment molt interessant per tots aquells que pretenem que el coaching passi a ser una professió reconeguda i prestigiada
incidència és una mica diferent, d’una banda alguns professionals que han patit en carn pròpia l’impacte més negatiu de la crisi han encaminat la seva carrera a aquesta professió i per altra la “moda” del coaching ha provocat una gran competència entre diferents actors del món dels Recursos Humans, la qual cosa comporta a la necessitat cada vegada més creixent de la certificació no tan sols dels coaches, sinó també de els cursos que s’imparteixen al llarg i ample de la nostra geografia.

En definitiva estem en un moment molt interessant per tots aquells que pretenem que el coaching passi a ser una professió reconeguda i prestigiada, per a això tant les Associacions com els coaches haurem de mantenir una línia d’actuació basada en processos d’alta qualitat i respectant els codis ètics establerts, introduint la supervisió com un element de millora normalitzat dels processos de coaching.